Lugha na Sarufi

Umuhimu wa Kiswahili.

Kitaifa: Katika kiwango cha kitaifa lugha ya Kiswahili kina majukumu yafuatayo:
 Ni chombo cha mawasiliano katika kiwango cha kitaifa, Kikanda na kimataifa
kama ilivyo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika (UA).
 Ni kitambulisho muhimu cha utaifa na uzalendo wetu.
 Ni kitambulisho cha watu wa Afrika Mashariki. Kiswahili ni lugha ya taifa na
vilevile lugha rasmi nchini Kenya na Tanzania.
 Hutumika katika uandishi na uchapishaji. Vitabu vingi vimeaandikwa au
kutafsiriwa kwa Kiswahili, kwa mfano Biblia Takatifu, Daftari la Isimujamii.
 Ni kigezo cha kuchujia wanaojiunga na vitengo mbalimbali nchini. Kufuzu
Kiswahili au Kiingereza na Hisabati kwa gredi fulani ni moja kati ya masharti ya
kujiunga na taasisi mbalimbali nchini.
 Huhifadhi utamaduni na historia ya jamii ya Waswahili.
 Kiswahili kinawaunganisha watu wa kutoka makabila tofautitofauti (45) humu
nchini na Tanzania (makabila 120) na Afrika Mashariki na Kati kwa jumla.
 Ni chombo cha kutolea elimu ambayo ni mhimili wa Ruwaza ya 2030.
 Aidha, ni lugha rasmi, sambamba na Kiingereza, nchini Kenya na Tanzania.
 Hutumika katika sherehe za kitaifa. Viongozi hutumia Kiswahili kutoa hotuba za
kitaifa ili ujumbe uweze kuwafikia wananchi wengi. Wakenya wapatao asilimia
sitini (60%) hawajui wala kuelewa vyema lugha ya Kiingereza. Hii ndiyo sababu
kila baada ya Rais kutoa hotuba yake kwa Kiingereza katika shughuli za kitaifa,
huangazia tena mambo muhimu kwa Kiswahili.
 Ni lugha ya Kiafrika ambayo asili yake ni Afrika Mashariki wala si lugha kutoka
ugenini kama vile Kiingereza, Kifaransa, Kireno, Kiarabu, Kichina.
 Hutumiwa katika utawala na uongozi. Hutumiwa kuwahamasisha watu.
Kimataifa: Majukumu ya lugha ya Kiswahili ni mengi katika kiwango hiki pia.
 Kiswahili kilikabidhiwa majukumu mengine mapya ya kuwa moja ya lugha za
kuendeshea shughuli za Umoja wa Afrika (UA).
 Ni chombo cha kuwaunganisha watu wa Afrika Mashariki na Kati. (Kinadumisha
utamaduni wa Kiafrika na ni kitambulisho cha watu wa Afrika Mashariki).
 Hutumika kufanya utafiti, kuchungua na kusambaza matokeo. Vyuo vingi duniani
hutumia Kiswahili kufanyia utafiti. Kwa mfano, vyuo vikuu vya Ohio (Marekani),
Mumbai (India), Copenhagen (Denmark), Guttenburg na vingine vingi.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Hutumiwa katika elimu, biashara, sheria/mahakama, dini, utalii, sera, na siasa.
Wana Afrika Mashariki na Kati hutumia Kiswahili kama lugha sambazi.
 Hutumika katika teknolojia ya mawasiliano, yaani, teknohama. Kimeungana na
lugha zingine kuu duniani kama nguzo za utandawazi.
 Hutumiwa kuandika na kutafsiri maandishi na kazi nyingine nyingi za kisanaa.
 Hutumika kama chombo cha ajira. Kwa mfano, katika mashirika ya utangazaji ya
kimataifa kama vile BBC (Shirika la Utangazaji la Uingereza), Deutsche Welle
(Ujerumani) VOA (Voice of America –Sauti ya Amerika), Redio Beijing (Jamhuri
ya Watu wa Uchina), Redio Moscow (Urusi), Iran na kadhalika.
Kuna watu ambao ingawa si Waswahili, hawana lugha nyingine ila Kiswahili. Watu
hawa ni Waarabu wa upwa wa Afrika Mashariki na makabila mengine kama vile Iraqw/
Hadzapi, Wadahalo, Wadigo, Wapokomo, na kadhalika. Aidha, kuna wale ambao
wangali na lugha zao asilia lakini wana ujuzi mkubwa katika Kiswahili kuliko lugha zao.
Ikumbukwe kuwa Kiswahili ndicho lugha yenye asili ya Kiafrika iliyoenea sehemu
kubwa ya Afrika na hata kuvuka mipaka ya bara hili. Kwa sababu ya umuhimu wake,
hamna lugha yoyote ya Kiafrika inayokaribia hadhi ya Kiswahili na kutangazwa katika
idhaa za utangazaji za dunia au kusomeshwa katika vyuo vikuu mbalimbali duniani.(Vitalis Oyoo.2019.Daftari la Isimujamii kwa shule za upili na vyuo)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close