Aina za vihusishi.

Vihusishi ni aina ya maneno yanayoonyesha uhusiano baina/kati ya neno moja na jingine.Kuna aina mbalimbali za vihusishi kulingana na utendakazi wao.Dhima za vihusishi ni kama zifuatazo. Hutumika kuonyesha uhusiano kiwakati.K.m Wanafunzi walienda darasani baada ya kusikiliza hotuba ya mwalimu mkuu. Hutumika kuonyesha uhusiano wa mahali.K.m Walitembea kando ya barabara. Hutumika kuonyesha uhusiano wa umilikaji.K.m WageniContinue reading “Aina za vihusishi.”