Matumizi Ya Ki.

Kiambishi ‘Ki’ kinatumika kwa njia mbalimbali kama zifuatazo. Ki ya Masharti.K.m Ukisoma kwa bidii utafaulu maishani. Ki ya kuwakilisha Ngeli ya KI-VI.K.m Kikombe hiki ni safi sana. Ki ya udogo.K.m Kiguo hiki kimechafuka. Ki ya mfanano.K.m Mtoto yule amelala kifudifudi. Ki ya kuonyesha kitendo kinachofanyika kwa wakati mmoja.K.m Mama anakula akiona runinga. Ki ya kukanushaContinue reading “Matumizi Ya Ki.”