Istilahi za isimujamii.

Kuna misamiati mbalimbali inayotumika katika isimujamii kama zifuatazo. Sajili-Hii ni muktadha mbalimbali au mitindo maalum ya lugha inayotumika katika mazingira mbalimbali. Lafudhi-Hii ni upekee wa mtu katika kutumia lugha maalumu. Lahaja-Hivi ni lugha ndogondogo zinazochipuka kutoka lugha moja kuu.K.m Kiswahili kina lahaja nyingi kama vile kiamu,kimtangata,kipate, ngozi n.k Lingua Franka-Hii ni lugha inayoteuliwa miongoni mwaContinue reading “Istilahi za isimujamii.”

Istilahi za ushairi.

Kuna misamiati mingi ambayo hutumika katika ushairi. Mazda-Hii ni kuongeza silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani. Inkisari-Hii ni kupunguza idadi ya silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani. Dhamira-Hii ni lengo au nia ya mtunzi wa shairi. Maudhui-Hii ni ujumbe unaojitokeza katika shairi. Utohozi-Hii ni kuswahilisha maneno.K.m Facebook-fesibuku. Tabdila-Hii ni kubadilisha silabiContinue reading “Istilahi za ushairi.”