Ushairi

Nifunzeni umalenga.

Nifundisheni kutunga, na kughani mashairi / Nisiwe wa kubananga, kila tungo ni sifuri / Kwa vina kuungaunga, mizani nazo bahari / Nahitaji kuwa manju, wanafuu nifunzeni //// *

Niishikapo kalamu, niandike kwa bidii / Niandike tungo tamu, za kuijenga jamii / Nitoe kubwa elimu, upatikane utii / Nahitaji kuwa manju, wanafuu nifunzeni ///

* Niwe na sauti nzuri, ya kukonga halaiki / Niwe mlumbi mzuri, bila hata ya maiki / Niziepuke dosari, nighanipo pigwe tiki / Nahitaji kuwa manju, wanafuu nifunzeni ////

* Nifundisheni nudhumu, kuanzia na chimbuko / Nitunge vyenye muhimu, nichunge yetu miiko / Nifumeni kwa taimu, niupate muamko / Nahitaji kuwa manju, wanafuu nifunzeni //// *

Nisipate hadaiko, kwa laiki na komenti / Kwa kuvitunga vituko, mithili yake matenti / Nigawieni zinduko, nifuzu niwe ajenti / Nahitaji kuwa manju, wanafuu nifunzeni

Ombi langu kwa wakunga, mnapaswa nitibie / Vyema muweze nijenga, katu msinikimbie / Nami niwe mwenye vanga, hadhira initambue / Nahitaji kuwa manju, wanafuu nifunzeni ////

Nimefika kaditama, mswada mewakilisha / Nangoja mshindo nyuma, ujumbe meufikisha / Khamicyzo nasimama, peni nayo imeisha / Nahitaji kuwa manju, wanafuu nifunzeni ////

(Malenga ni Bin Omary)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close