Lugha na Sarufi

Fani za Lugha Katika Fasihi.

Ni ufundi wa uteuzi wa maneno katika kupamba lugha inayovutia hisia mseto kwa msomaji/hadhira.

Aina ya fani za lugha zinazotumika katika fasihi ni kama zifuatazo.

 1. Utohozi-Hii ni mbinu ya uswahilishaji wa maneno yasiyo ya Kiswahili kuwa ya Kiswahili.K.m Bicycle-Baisikeli
 2. Kuchanganya ndimi-Hii ni mbinu ya kutumia maneno yasiyo ya Kiswahili katika sentensi ya Kiswahili.Nitaenda supermaket kesho asubuhi.
 3. Maswali ya Balagha-Hii ni mbinu ya kuuliza maswali yasiyo na majibu ili kusisitiza jambo.
 4. Methali-Hii ni mbinu ya kutumia misemo ya hekima yenye maana fiche.K.m Bura yangu sibadili na rehani.
 5. Taswira-Hii ni mbinu ya kutumia maneno yanayoleta picha fulani kwenye akili ya msomaji ili kufafanua maswala fulani.
 6. Takriri-Hii ni mbinu ya kurudiarudia maneno au fungu la maneno ili kusisitiza jambo.K.m Yule kijana anachekacheka ovyo.
 7. Majazi-Hii ni mbinu ya hali inayotokea katika kazi ya fasihi ambapo tabia za wahusika zinaambatana na hali yao halisi.
 8. Lakabu-Hii ni mbinu ya mhusika wa kazi ya fasihi kupewa jina linaloendana na sifa zake.
 9. Tashbihi-Hii ni mbinu ya kutumia maneno ya kulinganisha ili kutoa mfanano fulani wa vitu viwili au hali mbili tofauti.K.m Baba hunguruma kama simba.
 10. Tanakuzi-Hii ni mbinu ya kuambatanisha maneno yanayokinzana au yanayoonyesha kinyume katika kazi ya fasihi.
 11. Tashihisi-Hii ni mbinu ya kupatia vitu visivyokuwa na uhai uwezo wa kufanya vitu kama binadamu.K.m Nyumba ililia na kupiga magoti.
 12. Chuku-Hii ni mbinu ya kutumia maneno ambayo hutia chumvi katika jambo na kuonekana kupita mipaka ili kumiminia sifa kitu au mtu.
 13. Tanakali za sauti-Hii ni mbinu ya kutumia maneno yanayoiga sauti au milio ya vitu mbalimbali.K.m Alianguka chini pu!
 14. Istiara-Hii ni mbinu ya kulinganisha vitu viwili au hali mbili tofauti pasina kutumia maneno ya kulinganisha.K.m Baba ni simba.
 15. Taashira-Hii ni mbinu ya kutumia maneno ya ishara ili kuonyesha hali fulani.
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close