Lugha na Sarufi

Dhana ya Waswahili.

Katika kipindi ambacho kilipita, niliweza kufafanua mchango wa Kiswahili katika bara la Afrika. Katika maelezo hayo, niliweza kueleza Mswahili ni nani. Nitarejelea sehemu hiyo ya kumweleza Mswahili na Uswahili wake.Mwandishi wa _Periplus_ anasema kuwa Waswahili ni:-
a). *Wajuzi* *wa* *meli* : tabia inayojitokeza hapa ni kwamba, watu hawa wana tabia za kipwani na kibahari. Hapo awali, waliokuwa na ujuzi wa kutumia bahari walikuwa Waswahili pekee na walikuwa wanaitumia bahari kujikimu kimaisha. Kulipatikana makabila mengine lakini wengi walishughulika na mambo ya ukulima.
b). *Sura* *Jamali* ( _nzuri_ ): waliokuwa na sura zilizokuwa zafanana na Waarabu hawakuwa wengine isipokuwa Waswahili, na Waarabu walisifika na kuwa na sura nzuri za kuvutia, walipooana na Waswahili, sura hizo jsmali zikaingia kwa Waswahili.
c). *Uhusiano* *wa* *ndoa* : Waswahili ndio wenyeji pekee wa upwa wa Afrika Mashariki ambao walioana na Waarabu kabla ya kufika kwa dini ya ukristo katika sehemu za Afrika Mashariki, hakuna jamii nyingine ya Pwani ilikuwa na uhusiano wa ndoa na Waarabu kuliko Waswahili. Kwa hivyo, ni wazi kuwa mwandishi wa _Periplus_ alikuwa akiwazungumzia katika andiko lake Waswahili.*MAONI* *YA* *WANAHISTORIA* *KUHUSUBWASWAHILI*
a). *Waswahili* *ni* *chotara* : kuna wanaodai kuwa Waswahili walitokana na ndoa baina ya Wabantu na Waarabu. Hawa na wale Wabantu waliokuwa wakiishi kwenye Mwambao wa Pwani ya Afrika Mashariki. Wengine wakadai kuwa, Waswahili ni uzao wa Washirazi na Wabantu. Katika maoni yao, Kiswahili hakikuwepo tangu awali bali kilibuniwa wakati wa Waarabu, Washirazi na Wabantu wa Mwambao wa Pwani ya Afrika Mashariki walipoanza kuishi na kuoana. Hoja wanayoitoa ni kuwa, Kiswahili kina maneno ya Kuarabu na Kishirazi mengi sana.
b). *Wangozi* *ndio* *Waswahili* : katika nyakati za karibuni, maoni mbalimbali yametolewa kuhusu Waswahili ns Uswahili. Kuna waliodai kuwa Uswahili ulitokana na Wabantu na wageniwalioishi Mwambao wa Pwani ya Afrika Mashariki. Kati ya wenye maoni hayo ni Chiraghddin S, na Mnyampala. Maoni yao ni kuwa, Waswahili walikuweko tangu azali hata kabla ya Waarabu na Washirazi kufika Mwambao wa Pwani japo Waajemi walichangia kuwepo kwa msamiati wa Kiajemi hasa ya Kiarabu kwenye Kiswahili. Wanahistoria hawa wanaamini kwamba chimbuko la Waswahili liko kati ya Kismayu na mto Juba maeneo ya Somalia pahali pajulikanapo kama Shungwaya. Kuanzia wakati huo, Waswahili walisambaa kusini na kufanya maskani zao mahali mbalimbali, mfano Barawa, Lamu, Malindi, Mombasa, Kilwa, Mtwara, Kisiwa cha Unguja, Pemba na Ngazija pamoja na maeneo ya Komoro. Watu hawa wana lugha ya asilia iliyojulikana kama Kingozi. Lugha hii ilikuwa Kibantu cha asili yake. Kingozi ndiyo lugha iliyoweka msingi mlimojengwa lugha ya Kiswahili na mchanganyiko wa maneno mengi ya lugha za kigeni.
c). *Nadharia* *ya* *Jamadari* : Jamadari adai kuwa wageni wengi waliomiminika maeneo ya Mwambao, walijumuika na wenyeji wa Afrika Mashariki hata kabla ya kuzaliwa kwa Nabii Issa bin Maryam. Malengo ya Waarabu kufika maeneo ya Mwambao yalikuwa ya kibiashara. Bwana Jamadari adai kabila saba za Kiarabu:- Shaban, Sab-aan, Hamyar, Kahtwan, Kasman, Kaslaan na Min-aan kutoka Yemen. Kabila hizi ziliwahi kufika kupitia Uhabeshi, Somalia pahali walipokutana na Wangozi ambao walioana na kupatikana kabila lililojulikana kama Azzania. Waazzania walisambaa kuanzia Kismayu kuelekea sehemu za kusini. Mwarabu Ibn Batuta ndiye aliyewaita hawa Waazzania Waswahili.
d). *Maoni* *ya* *Profesor* *Ahmad* *Shekh* *Nabahani* : waandishi wengi waliandika juu ya Waswahili na Uswahili na wanamapisi ya mapokezi walioeleza kwamba kabila kuitwa Wangozi ni kuwa matumizi makubwa yao walikitumia ngozi. Walitumia ngozi katika mambo kama vile; kutekea maji(viriba vya maji), viriba vya kuvukutia moto kwa wahunzi au wafua vyuma, kitapa cha kuchotea maji, viatu, kanda, nyuo za panga, visu na hata kamba za kupimia ardhi n.k. Wangozi si kwamba walitumia ngozi kuwa walikuwa wawindajiau wafugaji ndipo wakaitwa Wangozi, bali walipewa jina la Wangozi kwa sababu ya kutumia ngozi pakubwa. Waswahili wanasema, ” Mti wenye matunda ndio upigwao kwa mawe.” Mijadala juu ya Waswahili ni ile kuwa Mswahili alijulikana kuwa ni Mngozi, kwao kuna mushkili kwamba jina hili linawaelekea watu wanaoishi msituni, wawindaji au wakulima kwa sababu ndio wenye kuwafuga wanyama, na Waswahili ni watu wa pwani au mwambao. Jina la Wangozi halistahili kuitwa watu hao waliotoa fikra au maoni hayo, pia hapa ushahadi Waswahili kutokuwa na jina hilo. Mwandishi lazima kabla hajaanza fikra zozote lazima afanye utafiti kwa wajuzi wale ambao ni wa kabila lile ambalo anataka kuandika habari zake.

Show More

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close