Lugha na Sarufi

Dhana Ya Sintaksia.

Hii ni taaluma inayoshughulikia uchunguzi wa mpangilio na uhusiano wa vipashio vya sentensi.

Katika kiwango hiki tunachunguza jinsi ambavyo maneno ya kategoria mbalimbali zinazokubalika na zenye maana.

Maneno ya kategoria mbalimbali ni kama vile nomino,vitenzi,viwakilishi,vivumishi,vielezi n.k

Maneno haya hayafuatani kiholela;huungana kwa kufuata sheria za kiisimu ili kujenga sentensi zinazokubalika na zenye maana katika lugha.

Nomino na vivumishi huweza kutumika kwa pamoja.Baadhi ya vivumishi huweza kutoa kabla ya nomino.K.m Yule mwanafunzi anasoma kwa bidii.

Vielezi huweza kufuata/kufuatana na vivumishi k.m Mfupi tena sana.

Kipashio cha kimsingi katika taaluma hii ni sentensi.

Aidha, taaluma hii huchunguza kategoria za maneno kulingana na utendakazi wake katika sentensi.Kategoria hizi hutumika katika uchambuzi wa sentensi za lugha.

Katika uchambuzi wa sentensi tunatumia taratibu mbalimbali za kisintaksia.Katika sentensi tunapata kundi nomino na kundi tenzi.Katika kundi nomino tunapata virai na vishazi mbalimbali.

Tunapata dhana mbili ambazo ni kiima na kiarifa katika kuigawa sentensi.Sehemu ya kiima huwakilisha kutenda/mtenda k.m Neema amefariki.Isitoshe hubeba kikundi cha nomino k.m Wanafunzi wawili wasichana kwa wavulana.

Kiima pia hubeba tungo tegemezi.K.m Mgeni mrefu aliyetembelea jana ataondoka kesho.’mgeni aliyetembelea jana’ ndiyo tungo tegemezi.

Katika taaluma hii,kuna maneno yanayotumiwa pamoja kwa maana pia pana mengine yasiyoweza kutokea pamoja.K.v N+N,T+V,N+V,E+E n.k.

Katika taaluma hii pia tunapata kuelewa aina za sentensi.K.v Sentensi sahili, sentensi ambatano na sentensi changamano.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close