Lugha na Sarufi

Alama Za Uakifishaji.

Kituo/Nukta.(.)Hutumika kwa njia zifuatazo:

 1. Hutumika mwishoni mwa sentensi.K.m Mwanafunzi ameshindwa kusoma vema.
 2. Hutumika katika uandishi wa tarehe.K.m 21.03.1998
 3. Hutumika katika uandishi wa vifupisho.K.m Daktari-Dkt.
 4. Hutumika mwishoni mwa orodha ya vitu.K.m Mama alinunua maembe, machungwa,nanasi na ndizi.

Koma/Kipumuo/mkato. (,)

 1. Hutumika kutenganisha vitu vilivyoorodheshwa.K.m Mwanafunzi amenunua kitabu,kalamu na sare ya shule.
 2. Hutumika kuonyesha pumziko kidogo katika sentensi.K.m Tulipofika hotelini,mama aliagiza aletewe chakula.

Nuktapacha (:)

 1. Hutumika kutenganisha dakika na sekunde.K.m 1.28:29
 2. Hutumika kutenganisha kichwa/mada kuu na ndogo.K.m Sarufi ya Kiswahili:Ngeli za Kiswahili.
 3. Hutumika kutenganisha vitu vilivyotajwa katika orodha. K.m Kule sokoni tulinunua vitu vifuatavyo:mboga,chumvi, nyanya na kitunguu.
 4. Hutumika kutenganisha sentensi mbili zenye uzito sawa na zilizokamilika.K.m Baba analima:mama anafua.

Mkwaju/Mtoi.(/)

 1. Hutumika badala ya neno ama/au.K.m Baba/mama.
 2. Hutumika kubainisha matamshi.K.m /M’ti /
 3. Hutumika badala ya neno ‘kwa’.

Nuktamkato.(;)

 1. Hutumika kutenganisha vitu vilivyopo katika sentensi.K.m Ili nifike Nairobi nilipita miji kama;Kakamega,Kisumu,NaKuru na Kiambu.
 2. Hutumika kutenganisha dhana mbili za sentensi ambatani.K.m Baba alikuja nyumbani saa mbili; alikuwa ameenda kazini.

(Kamusi kuu ya Kiswahili, Longhorn Publishers,2016).

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close