Lugha na Sarufi

Aina Za Nomino Za Kiswahili.

Nomino ni jina la kitu chochote k.v mnyama, binadamu,mimea,wadudu,vitu visivyokuwa hai k.m mawe n.kKatika lugha ya Kiswahili kuna aina mbalimbali za nomino kama vile tutaziainisha kama ifuatavyo:Nomino ya Pekee/halisi/mahususi.Haya ni majina maalum ya mahali, wanadamu, kampuni, bidhaa, vitabu, gazeti n.kMfano ni kama vile Nairobi,Kisumu,Khadija,Adoyo, Standard Media n.kNomino Za Makundi/Jamii.Haya ni majina ya makundi ya vitu k.v wanyama,watu,mimea n.k.Aghalabu vitu hivi hutokea kwa mikusanyiko yaani vikundi.Mfano ni kama vile halaiki ya watu,chane la ndizi n.kNomino Za Dhahania.Haya ni majina ya vitu visivyoweza kuonekana katika upeo wa macho bali huweza kufikirika.Mifano ni kama vile wivu,uchungu, upendo n.kNomino Za Wingi.Haya ni majina ya vitu visivyoweza kuhesabika.Mifano ni kama vile sukari,maji,mafuta,maziwa n.kNomino Za Kawaida.Haya ni majina ya vitu vinavyoweza kutumika kwa niaba ya vitu mbalimbali k.m wanyama, wanadamu n.kMfano ni kama vile muuguzi,ndege,kuku,baba n.kNomino Za Vitenzi-jina.Haya ni majina yanayotokana na vitenzi yaani yameundwa kutoka kwa vitendo.Mfano ni kama vile kuimba,kulia,kuchezaNomino Mguso.Haya ni majina ya vitu vinavyoweza kushikika.Mfano ni kama vile ng’ombe,ngoma,kalamu n.k

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close