Lugha na Sarufi

Aina na mbinu za tafsiri.

Tafsiri ya neno kwa neno.
Hii ni tafsiri ambayo mofimu na maneno hufasiriwa yakiwa pwekepweke kwa
kuzingatia maana zake za msingi bila kujali muktadha wala muundo wala
utamaduni wa lugha lengwa. Mpangilio wa mofimu na maneno wa lugha
chanzi haubadiliki,pia tafsiri hii hulenga tu kupata maana ya kimsingi au ya kamusi. Katika tafsiri hii matini iliyofasiriwa huandikwa chini ya matini ya
lugha chanzi.

Tafsiri sisisi.
Tafsiri hii hutoa maana za kimsingi za maneno yakiwa pwekepweke kwa
kuzingatia kanuni za kisarufi za lugha lengwa hususani sintaksia. Mbinu hii
haizingatii muktadha wala utamaduni wa lugha lengwa.

Tafsiri ya Kisemantiki.

Mbinu hii ya tafsiri hufasiri kila neno katika sentensi jinsi lilivyo lakini kwa
kufuata sarufi ya lugha lengwa. Tafsiri ya kisemantiki huwekea mkazo kwenye
maana ya matini kama ilivyokusudiwa na mwandishi.

Tafsiri ya Kimawasiliano.
Tafsiri hii inazingatia na kumlenga msomaji wa matini lengwa ambaye
hatarajii kupata ugumu wowote katika matini anayosoma, anatarajia kupata
tafsiri nyepesi ya dhana za kigeni katika utamaduni wa lugha yake.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close