Aina na mbinu za tafsiri.

Tafsiri ya neno kwa neno.
Hii ni tafsiri ambayo mofimu na maneno hufasiriwa yakiwa pwekepweke kwa
kuzingatia maana zake za msingi bila kujali muktadha wala muundo wala
utamaduni wa lugha lengwa. Mpangilio wa mofimu na maneno wa lugha
chanzi haubadiliki,pia tafsiri hii hulenga tu kupata maana ya kimsingi au ya kamusi. Katika tafsiri hii matini iliyofasiriwa huandikwa chini ya matini ya
lugha chanzi.

Tafsiri sisisi.
Tafsiri hii hutoa maana za kimsingi za maneno yakiwa pwekepweke kwa
kuzingatia kanuni za kisarufi za lugha lengwa hususani sintaksia. Mbinu hii
haizingatii muktadha wala utamaduni wa lugha lengwa.

Tafsiri ya Kisemantiki.

Mbinu hii ya tafsiri hufasiri kila neno katika sentensi jinsi lilivyo lakini kwa
kufuata sarufi ya lugha lengwa. Tafsiri ya kisemantiki huwekea mkazo kwenye
maana ya matini kama ilivyokusudiwa na mwandishi.

Tafsiri ya Kimawasiliano.
Tafsiri hii inazingatia na kumlenga msomaji wa matini lengwa ambaye
hatarajii kupata ugumu wowote katika matini anayosoma, anatarajia kupata
tafsiri nyepesi ya dhana za kigeni katika utamaduni wa lugha yake.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: