Aina za Tafsiri.

Aina za tafsiri za tafsiri ni kama zifuatazo:

  1. Tafsiri ya fasihi
  2. Tafsiri ya riwaya
  3. Tafsiri ya tamthiliya
  4. Tafsiri ya ushairi
  5. Tofauti ya tafsiri za kifasihi na zisizo za kifasihi.

Tafsiri za matini za kisayansi/kiufundi.

Matini za kisayansi au za kiufundi ni zile matini zinazotumia msamiati
maalum, mfano matini za tiba, uhandisi, elektroniki, sayansi ya kompyuta na
sayansi nyinginezo. Tafsiri ya matini hizi haijiegemezi katika utamaduni
wowote na hutofautiana na tafsiri nyingine kutokana na matumizi makubwa ya
istilahi. Matini za kiufundi pia hutumia picha, grafu, michoro, vielelezo,
takwimu n.k na huandikwa katika umbo la ripoti ya kiufundi. Mfasiri
anapofasiri matini hizi hukumbana na zoezi la uundaji wa istilahi mpya
kutokana na kukosa visawe vya istilahi za lugha chanzi katika lugha lengwa.

Tafsiri na utamaduni.
Lugha ni kipengele cha utamaduni wa jamii, pia lugha inatumika kuelezea
utamaduni wa jamii husika. Maana za maneno katika lugha hujengwa kutokana
na utamaduni wa jamii inamozungumzwa lugha hiyo. Hivyo tafsiri siyo tu
mchakato wa kiisimu, bali pia ni mchakato unaojumuisha masuala yanayohusu
utamaduni wa wazungumzaji wa lugha husika. Tofauti za kiutamaduni baina
ya lugha chanzi na lugha lengwa ndizo zinampatia mfasiri matatizo makubwa
wakati wa kufasiri, mathalani mfasiri anapofasiri lugha ya Kiingereza na lugha
ya Kiswahili. Vipengele vya kiutamaduni vinavyoweza kuleta ugumu katika
kufasiri ni kama nguo, vinywaji, violwa, ekolojia, siasa na dini.

Tafsiri ya mashine na tafsiri ya binadamu.
Mchakato wa kufasiri huweza kufanywa na binadamu au mashine. Mchakato
wa kufasiri kwa kutumia mashine umekuja kutokana na maendeleo ya sayansi
na tekonolojia ambapo badala ya binadamu kutumia maarifa yake zipo mashine ambazo zinaweza kufanya kazi hiyo.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: