Fani za Lugha Katika Fasihi.

Ni ufundi wa uteuzi wa maneno katika kupamba lugha inayovutia hisia mseto kwa msomaji/hadhira.

Aina ya fani za lugha zinazotumika katika fasihi ni kama zifuatazo.

 1. Utohozi-Hii ni mbinu ya uswahilishaji wa maneno yasiyo ya Kiswahili kuwa ya Kiswahili.K.m Bicycle-Baisikeli
 2. Kuchanganya ndimi-Hii ni mbinu ya kutumia maneno yasiyo ya Kiswahili katika sentensi ya Kiswahili.Nitaenda supermaket kesho asubuhi.
 3. Maswali ya Balagha-Hii ni mbinu ya kuuliza maswali yasiyo na majibu ili kusisitiza jambo.
 4. Methali-Hii ni mbinu ya kutumia misemo ya hekima yenye maana fiche.K.m Bura yangu sibadili na rehani.
 5. Taswira-Hii ni mbinu ya kutumia maneno yanayoleta picha fulani kwenye akili ya msomaji ili kufafanua maswala fulani.
 6. Takriri-Hii ni mbinu ya kurudiarudia maneno au fungu la maneno ili kusisitiza jambo.K.m Yule kijana anachekacheka ovyo.
 7. Majazi-Hii ni mbinu ya hali inayotokea katika kazi ya fasihi ambapo tabia za wahusika zinaambatana na hali yao halisi.
 8. Lakabu-Hii ni mbinu ya mhusika wa kazi ya fasihi kupewa jina linaloendana na sifa zake.
 9. Tashbihi-Hii ni mbinu ya kutumia maneno ya kulinganisha ili kutoa mfanano fulani wa vitu viwili au hali mbili tofauti.K.m Baba hunguruma kama simba.
 10. Tanakuzi-Hii ni mbinu ya kuambatanisha maneno yanayokinzana au yanayoonyesha kinyume katika kazi ya fasihi.
 11. Tashihisi-Hii ni mbinu ya kupatia vitu visivyokuwa na uhai uwezo wa kufanya vitu kama binadamu.K.m Nyumba ililia na kupiga magoti.
 12. Chuku-Hii ni mbinu ya kutumia maneno ambayo hutia chumvi katika jambo na kuonekana kupita mipaka ili kumiminia sifa kitu au mtu.
 13. Tanakali za sauti-Hii ni mbinu ya kutumia maneno yanayoiga sauti au milio ya vitu mbalimbali.K.m Alianguka chini pu!
 14. Istiara-Hii ni mbinu ya kulinganisha vitu viwili au hali mbili tofauti pasina kutumia maneno ya kulinganisha.K.m Baba ni simba.
 15. Taashira-Hii ni mbinu ya kutumia maneno ya ishara ili kuonyesha hali fulani.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: