Aina za viwakilishi.

Kiwakilishi ni neno linalotumika/linalosimamia nomino.Katika Kiswahili kuna viwakilishi mbalimbali kama zifuatazo.

  1. Viwakilishi vya sifa-Hutumika kwa niaba ya nomino kuonyesha sifa yake.K.m Vitamu vimeliwa.
  2. Viwakilishi vya A-Unganifu-Hutumika kwa niaba ya nomino kwa kuonyesha kinachomiliki nomino hiyo.K.m Cha mkufu mwanafu hali.
  3. Viwakilishi vya nafsi-Hutumika kwa niaba ya nafsi.Mifano yazo ni mimi, sisi, wewe, nyinyi,yeye,wao.Sisi tulikula tukashiba.
  4. Viwakilishi vya virejeshi-Hutumia amba- rejeshi au O-rejeshi kurejelea nomino.K.m Kinachotafutwa hakipatikani?
  5. Viwakilishi vya idadi-Hapa kuna makundi mawili.Kuna vile vya idadi kamili.K.m Wawili ndio walikuja mkutanoni.Pia kuna vile vya idadi isiyodhihirika.K.m Wengi walionyesha ukakamavu.
  6. Viwakilishi viashiria-Hutumika kurejelea nomino bila kutaja.K.m Haya,hayo, yale.Yale yamenywewa na ng’ombe kitambo!
  7. Viwakilishi visisitizi-Hivi hutumika kutulia mkazo nomino kwa kurudiarudia kiashiria chake.K.m Wawa hawa ndio waliokamatwa mwaka uliopita.
  8. Viwakilishi vimilikishi-Hivi hutumika kwa niaba ya nomino kwa kutumia vimilikishi.K.m -angu,-etu,-ako,-enu,-ake,-ao.k.m Wangu wamelala.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: