Istilahi za isimujamii.

Kuna misamiati mbalimbali inayotumika katika isimujamii kama zifuatazo.

 • Sajili-Hii ni muktadha mbalimbali au mitindo maalum ya lugha inayotumika katika mazingira mbalimbali.
 • Lafudhi-Hii ni upekee wa mtu katika kutumia lugha maalumu.
 • Lahaja-Hivi ni lugha ndogondogo zinazochipuka kutoka lugha moja kuu.K.m Kiswahili kina lahaja nyingi kama vile kiamu,kimtangata,kipate, ngozi n.k
 • Lingua Franka-Hii ni lugha inayoteuliwa miongoni mwa watu wasiozungumza wenye asili tofauti ili iwaunginishe katika shughuli rasmi.
 • Pijini-Hii ni lugha inayozaliwa kutokana na mchanganyiko wa lugha zaidi ya moja/lugha mseto inayobuniwa kutokana na lugha tofauti.
 • Krioli-Hii ni lugha iliyozaliwa kutokana na lugha mbili au zaidi ambayo wazungumzaji wake huitumia kama lugha rasmi.
 • Misimu-Hii ni lugha inayotumiwa na kikundi fulani cha watu kwa lengo la kuficha siri zao na hueleweka tu nao.Misimu huibuka na kupotea baada ya muda fulani.
 • Lugha azali-Hii ni lugha inayozaa lugha nyinginezo.
 • Lugha mame-Hii ni lugha isiyokua na inayobakia katika umbo lake la awali.K.m Kilatini.
 • Published by botieno835

  Am a student of kiswahili

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  EmmatheMadeupMom

  Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

  Lead Me The Way

  Inspiring. Encouraging. Empowering.

  Dr. Eric Perry

  Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

  TIMU MAFANIKIO

  Japhet Simon

  swahilimax

  blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

  swahilimedia

  Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

  ASHIKI WA KISWAHILI

  Ashiki wa Kiswahili

  Info - Kenya

  Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

  WordAds

  High quality ads for WordPress

  MBUKUZI

  House of informations

  kiswahiliashirafu

  Uhondo wa lugha ya Kiswahili

  Discover

  A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

  The Atavist Magazine

  Uhondo wa lugha ya Kiswahili

  Longreads

  The best longform stories on the web

  The WordPress.com Blog

  The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

  %d bloggers like this: