Matumizi Ya Ki.

Kiambishi ‘Ki’ kinatumika kwa njia mbalimbali kama zifuatazo.

  1. Ki ya Masharti.K.m Ukisoma kwa bidii utafaulu maishani.
  2. Ki ya kuwakilisha Ngeli ya KI-VI.K.m Kikombe hiki ni safi sana.
  3. Ki ya udogo.K.m Kiguo hiki kimechafuka.
  4. Ki ya mfanano.K.m Mtoto yule amelala kifudifudi.
  5. Ki ya kuonyesha kitendo kinachofanyika kwa wakati mmoja.K.m Mama anakula akiona runinga.
  6. Ki ya kukanusha kauli ya kutendeka.K.m Yule mwanabondia hapigiki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s