Aina za vitenzi.

Kitenzi ni neno linalofafanua jinsi kitendo fulani kilivyofanyika.Pia hufahamika kama kiarifa.Kuna aina mbalimbali za vitenzi kama zifuatazo:Kitenzi Kikuu/Halisi.(T)Hiki ni kitenzi kinachosheheni ujumbe muhimu wa kiarifu cha sentensi.K.m Baba anafyeka.Majukumu ya vitenzi vikuu ni:

 • Kuonyesha hali ya tendo
 • Kuonyesha nafsi
 • Kueleza tendo lililofanywa na mtenda/mtendwa
 • Kuonyesha wakati tendo lilipofanyika
 • Kuonyesha kauli mbalimbali za tendo

Kitenzi Kisaidizi.(Ts)Hiki ni kinachotoa taarifa kuhusu uwezekano,hali au wakati wa jambo kutendeka.Jukumu kuu ni kupiga jeki kitenzi Kikuu kufikisha ujumbe.K.m Anapaswa kusoma, alikuwa anapika, alitaka kufyeka n.kVitenzi visaidizi lazima vitumike na vitenzi halisi kwa kuwa hubeba viambishi vya wakati.Kitenzi Kishirikishi.(t)Hiki ni kitenzi kinachounganisha vipashio vingine katika sentensi.Majukumu ya vitenzi vishirikishi ni kama yafuatayo:

 • Kuonyesha sifa fulani ya mtu
 • Kuonyesha umilikishi wa kitu chochote
 • Kuonyesha kazi au cheo anayofanya mtu
 • Kuonyesha mahali
 • Kuonyesha umoja wa vitu au watu
 • Kuonyesha msisitizo

Kuna aina mbili za vitenzi vishirikishi:Vitenzi vishirikishi vikamilifu.Hivi huchukua viambishi viwakilishi vya nafsi ,njeo na hali.Vitenzi vishirikishi vipungufu.Hivi havichukui viambishi viwakilishi vya nafsi,njeo na hali.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: