Aina Za Nomino Za Kiswahili.

Nomino ni jina la kitu chochote k.v mnyama, binadamu,mimea,wadudu,vitu visivyokuwa hai k.m mawe n.kKatika lugha ya Kiswahili kuna aina mbalimbali za nomino kama vile tutaziainisha kama ifuatavyo:Nomino ya Pekee/halisi/mahususi.Haya ni majina maalum ya mahali, wanadamu, kampuni, bidhaa, vitabu, gazeti n.kMfano ni kama vile Nairobi,Kisumu,Khadija,Adoyo, Standard Media n.kNomino Za Makundi/Jamii.Haya ni majina ya makundi ya vitu k.v wanyama,watu,mimea n.k.Aghalabu vitu hivi hutokea kwa mikusanyiko yaani vikundi.Mfano ni kama vile halaiki ya watu,chane la ndizi n.kNomino Za Dhahania.Haya ni majina ya vitu visivyoweza kuonekana katika upeo wa macho bali huweza kufikirika.Mifano ni kama vile wivu,uchungu, upendo n.kNomino Za Wingi.Haya ni majina ya vitu visivyoweza kuhesabika.Mifano ni kama vile sukari,maji,mafuta,maziwa n.kNomino Za Kawaida.Haya ni majina ya vitu vinavyoweza kutumika kwa niaba ya vitu mbalimbali k.m wanyama, wanadamu n.kMfano ni kama vile muuguzi,ndege,kuku,baba n.kNomino Za Vitenzi-jina.Haya ni majina yanayotokana na vitenzi yaani yameundwa kutoka kwa vitendo.Mfano ni kama vile kuimba,kulia,kuchezaNomino Mguso.Haya ni majina ya vitu vinavyoweza kushikika.Mfano ni kama vile ng’ombe,ngoma,kalamu n.k

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: