Usemi Taarifa.

Huu ni usemi unaotumika kueleza yale yaliyosemwa na mzungumzaji/msemaji bila ya kunukuu maneno yake moja kwa moja.

Yafuatayo ni vipengele muhimu vya kuzingatia unaposhughulikia usemi huu:

  • Alama Za Uakifishaji kama vile alama ya hisi, alama ya kunukuu na alama ya kiulizi haitumiki kamwe.
  • Nafsi ya kwanza na ya pili hubadilika kuwa ya tatu.K.m “Mimi nitakuja kesho”,baba alisema.Baba alisema kuwa yeye atakuwa siku itakayofuatia.
  • Leo hubadilika kuwa siku hiyo.K.m “Nitaenda sokoni kesho”, mfanyabiashara alisema.Mfanyabiashara alisema kuwa angeenda sokoni siku itakayofuata.
  • Jana huwa siku iliyotangulia.”Tulisafiri jana,”wanafunzi walisema.Wanafunzi walisema kuwa walisafiri siku iliyotangulia.
  • Wakati ujao ‘Ta’ hubadilika na kuwa ‘Nge’.K.m “Tutawasili Kisumu kesho,”abiria walisema.Abiria walisema kuwa wangewasili Kisumu siku itakayofuata.
  • Kiambishi cha masharti ‘Ki’ pia hubadilika na kuwa ‘Nge’.K.m “Ukikimbia kwa kasi,utafika utepeni wa kwanza,”kocha alimshauri mwanariadha.Kocha alimshauri mwanariadha kuwa iwapo angekimbia kwa kasi angefika utepeni wa kwanza.
  • Sasa hubadilika na kuwa wakati ule/huo.”Nitakuja sasa hivi,”shangazi alisema.Shangazi alisema kuwa angekuja wakati ule.
  • Kwa kuwa alama ya hisi haitumiki maneno yanayohusiana na mshangao hutumika.”Kujeni hapa,”polisi alisema.Polisi aliwaamrisha waje pahala alipo.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: