Alama Za Uakifishaji.

Kituo/Nukta.(.)Hutumika kwa njia zifuatazo:

 1. Hutumika mwishoni mwa sentensi.K.m Mwanafunzi ameshindwa kusoma vema.
 2. Hutumika katika uandishi wa tarehe.K.m 21.03.1998
 3. Hutumika katika uandishi wa vifupisho.K.m Daktari-Dkt.
 4. Hutumika mwishoni mwa orodha ya vitu.K.m Mama alinunua maembe, machungwa,nanasi na ndizi.

Koma/Kipumuo/mkato. (,)

 1. Hutumika kutenganisha vitu vilivyoorodheshwa.K.m Mwanafunzi amenunua kitabu,kalamu na sare ya shule.
 2. Hutumika kuonyesha pumziko kidogo katika sentensi.K.m Tulipofika hotelini,mama aliagiza aletewe chakula.

Nuktapacha (:)

 1. Hutumika kutenganisha dakika na sekunde.K.m 1.28:29
 2. Hutumika kutenganisha kichwa/mada kuu na ndogo.K.m Sarufi ya Kiswahili:Ngeli za Kiswahili.
 3. Hutumika kutenganisha vitu vilivyotajwa katika orodha. K.m Kule sokoni tulinunua vitu vifuatavyo:mboga,chumvi, nyanya na kitunguu.
 4. Hutumika kutenganisha sentensi mbili zenye uzito sawa na zilizokamilika.K.m Baba analima:mama anafua.

Mkwaju/Mtoi.(/)

 1. Hutumika badala ya neno ama/au.K.m Baba/mama.
 2. Hutumika kubainisha matamshi.K.m /M’ti /
 3. Hutumika badala ya neno ‘kwa’.

Nuktamkato.(;)

 1. Hutumika kutenganisha vitu vilivyopo katika sentensi.K.m Ili nifike Nairobi nilipita miji kama;Kakamega,Kisumu,NaKuru na Kiambu.
 2. Hutumika kutenganisha dhana mbili za sentensi ambatani.K.m Baba alikuja nyumbani saa mbili; alikuwa ameenda kazini.

(Kamusi kuu ya Kiswahili, Longhorn Publishers,2016).

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: