Dhana Ya Sintaksia.

Hii ni taaluma inayoshughulikia uchunguzi wa mpangilio na uhusiano wa vipashio vya sentensi.

Katika kiwango hiki tunachunguza jinsi ambavyo maneno ya kategoria mbalimbali zinazokubalika na zenye maana.

Maneno ya kategoria mbalimbali ni kama vile nomino,vitenzi,viwakilishi,vivumishi,vielezi n.k

Maneno haya hayafuatani kiholela;huungana kwa kufuata sheria za kiisimu ili kujenga sentensi zinazokubalika na zenye maana katika lugha.

Nomino na vivumishi huweza kutumika kwa pamoja.Baadhi ya vivumishi huweza kutoa kabla ya nomino.K.m Yule mwanafunzi anasoma kwa bidii.

Vielezi huweza kufuata/kufuatana na vivumishi k.m Mfupi tena sana.

Kipashio cha kimsingi katika taaluma hii ni sentensi.

Aidha, taaluma hii huchunguza kategoria za maneno kulingana na utendakazi wake katika sentensi.Kategoria hizi hutumika katika uchambuzi wa sentensi za lugha.

Katika uchambuzi wa sentensi tunatumia taratibu mbalimbali za kisintaksia.Katika sentensi tunapata kundi nomino na kundi tenzi.Katika kundi nomino tunapata virai na vishazi mbalimbali.

Tunapata dhana mbili ambazo ni kiima na kiarifa katika kuigawa sentensi.Sehemu ya kiima huwakilisha kutenda/mtenda k.m Neema amefariki.Isitoshe hubeba kikundi cha nomino k.m Wanafunzi wawili wasichana kwa wavulana.

Kiima pia hubeba tungo tegemezi.K.m Mgeni mrefu aliyetembelea jana ataondoka kesho.’mgeni aliyetembelea jana’ ndiyo tungo tegemezi.

Katika taaluma hii,kuna maneno yanayotumiwa pamoja kwa maana pia pana mengine yasiyoweza kutokea pamoja.K.v N+N,T+V,N+V,E+E n.k.

Katika taaluma hii pia tunapata kuelewa aina za sentensi.K.v Sentensi sahili, sentensi ambatano na sentensi changamano.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: