Mhakiki ni nani?

Mhakiki ni mchambuzi na mfafanuzi wa maandishi ya kisanaa hasa yale ya kifasihi.

Mhakiki ni bingwa wa kusoma na kuchambua maudhui yaliyomo katika fasihi.

Yeye hujihusisha na maandishi ya waandishi asilia na kuangalia ni kwa jinsi gani mwandishi anawakilisha hali halisi katika jamii.

Yeye hushughulikia uwanja wa fasihi simulizi na fasihi andishi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s