Fani Za Lugha Katika Fasihi.

Fani ni jinsi mambo yanavyosemwa katika fasihi.Yaani ni kipengele katika uwanja wa fasihi kinachojihusisha na umbo la nje la fasihi.Fani za lugha katika fasihi ni kama zifuatazo:

1.Takriri-Hii ni mbinu ya kurudiarudia sauti,silabi,neno au maneno kwa nia ya kusisitiza jambo fulani.K.m Awali ni awali hakuna awali mbovu.Neno ‘awali’ limerudiwa.

2.Taswira-Hii ni picha ya fikra zinazojengeka akilini mwa mtu baada ya kusoma, kusikia ama kushuhudia jambo fulani.

3.Udamisi/Chuku-Hii ni mbinu ya kukipa kitu sifa zaidi ya kiwango kinachokipasa kupewa.

4.Tashihisi-pia hujulikana kama uhaishaji.Hapa kitu hupewa sifa/uwezo za kitu kilicho hai k.v binadamu.k.m Nilitamani ardhi inimeze siku hiyo!

4.Balagha-Haya maswali yasiyohitaji jawabu na huwa na lengo la kumfikirisha mtu.

5.Kinaya-hii ni hali ambapo mambo yanatendeka kinyume na matarajio.

6.Ishara/Taashira-hii ni hali ya kitu fulani kuashiria kingine.

7.Tanakuzi-mbinu hii hutumika pale ambapo kauli/maneno yanapingana.

8.Kejeli/stihizai-hii ni mbinu ya kufanyia mtu utani/mzaha kwa madhumuni ya kupinga tabia zisizofaa.

9.Tashbihi/Tashbiha-Hii ni usemi wa mlinganisho au ufananisho wa vitu viwili kwa kutumia maneno kama vile kama, mithili ya, mfano wa,tamthili ya n.k.K.m Yeye ni mrefu kama mlingoti.

10.Sitiari-Hii ni kinyume cha tashbihi.Hapa vitu hulinganishwa bila kutumia maneno ya kulinganisha.K.m Baba ni simba.Hii ina maana baba ni mkali kama simba.

11.Tanakali za sauti-Hapa sauti za vitendo au vitu huigwa.K.m Alianguka chini pu!

12.Methali-Hizi ni semi za kimapokeo ambao hutoa kauli za kuonya, kuelimisha au kupongeza kwa njia ya busara.K.m Hasira hasara.

(Fani ya Fasihi simulizi kwa shule za upili,Assumpta .K. Mateo,Kamusi kuu ya Kiswahili, Longhorn publishers)

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: