Skip to content

Month: February 2020

Istilahi za ushairi.

Kuna misamiati mingi ambayo hutumika katika ushairi. Mazda-Hii ni kuongeza silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani. Inkisari-Hii ni kupunguza idadi ya silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani. Dhamira-Hii ni lengo au nia ya mtunzi wa shairi. Maudhui-Hii ni ujumbe unaojitokeza katika shairi. Utohozi-Hii ni kuswahilisha maneno.K.m Facebook-fesibuku. Tabdila-Hii ni kubadilisha silabi ya mwisho ya neno bila kuathiri idadi ya mizani. Ukiukaji wa sarufi/kuboronga lugha.K.m Anapika mama chakula badala ya mama anapika chakula.