Miundo Ya Silabi Za Kiswahili.

Kuna miundo mbalimbali za silabi za kama ifuatavyo.

1.Silabi za Irabu pekee k.v katika maneno kama vile oa na ua.

2.Silabi za K+I-Hapa ndipo maneno mengi ya Kiswahili yanapatikana.Maneno huwa na silabi moja, mbili au zaidi.Mifano ipo katika maneno kama vile mama,baba n.k

3.Silabi za K+K+I-Konsonanti za mwanzo katika muundo huu huwa na vitamkwa vya ving’ong’o/nazali.Mifano ya maneno ni kama ndevu,Mbacha n.k

4.Silabi za K+k+I-Hapa konsonanti huwa mwanzo kisha kufuatiwa na kiyeyusho na kumalizika kwa irabu.Mifano ya maneno yenye silabi za muundo huu ni kama vile mbwa,mwadhama n.k

5.Silabi za K+K+K+I-Muundo huu hushamiri katika maneno yaliyoswahilishwa/kukopwa kutoka lugha za Kigeni.Mifano ya maneno ni kama vile Skrubu n.k

6.Silabi za K+I+K-Maneno yaliyo na muundo huu ni yale ya kibantu au yaliyokopwa.Silabi funge hushamiri hapa sana.Mifano ya maneno ni kama vile labda, teknolojia n.k

(K inasimamia konsonanti,k inasimamia kiyeyusho (/w/ na /y/),I inasimamia irabu.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: