Sifa za lugha.

1.Lugha hufuata mpangilio wa vipashio unaleta maana hasa inayofahamika na watumiaji wa lugha husika.Hii ni muhimu ili sentensi yoyote ile iwe na maana.

2.Lugha hujizalisha kwa kuwa hutumia vipashio vyake kuongeza maneno au misamiati mapya.Misamati huweza kupatikana kupitia urudufishaji au unyambulishaji pale ambapo vipashio vinapachikwa kwenye mzizi wa neno.

3.Lugha huambatana na sauti hivyo binadamu hutamka jambo kinywani japokuwa huweza pia kutumia maandishi ili kuwasiliana.

4.Lugha hufuata utaratibu maalum wa jamii husika wanaotumia lugha fulani.Jambo lolote linalotamkwa kinywani haliwezi thibitishwa kuwa lugha kama haijafuata utaratibu unaokubalika na watumiaji wa lugha.K.m Ni kosa la kisarifu katika kiswahili kusema ‘Shuleni kesho tutaenda.’

5.Lugha hufuata misingi ya fonimu.Aghalabu fonimu hutumia kutofautisha maana.

6.Lugha lazima imhusu binadamu kwa kuwa ndicho chombo cha mawasiliano cha mwanadamu.

7.Lugha huchukua misamiati kutoka nyingine (husharabu) ili kuongezea misamiati yake.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: