Sifa kuu Bainifu za Lugha za Wanadamu.

Sifa zinazotofautisha lugha ya mwanadamu na mfumo wa mawasiliano wa wanyama ni:Unasifu,utabaka,uhamisho na uzalishaji.

Unasibu katika lugha ya mwanadamu ni ile hali ambapo sauti fulani zinawakilisha maana fulani katika jamii.Hata zile sauti zinazoingiza mlio wa Sauti nazo pia hukaribia tu ile sauti halisi inayowakilisha (onomatopea). Mengi ya maneno ni sehemu tu ya sauti inayotumika kama ishara inayowakilisha maana ya yale yaliyokusudiwa.Muundo sarufi wa lugha vilevile ni wa kinasibu kwani hakuna muundo wa aina moja mfano wa kirai au kishazi ambao kila lugha hauna budi kuufuata.

Utabaka ni ile hali ya lugha kuwa ni muunganiko wa vipande zinazounda lugha.Sauti zinaunda silabi,silabi zinajenga neno la kifonolojia,maneno yanakuwa virai.Kwa upande mwingine sarufi,mofimu inaunda shina na maneno, maneno yanakuwa virai,virai navyo vinakuwa vishazi, vishazi hatimaye inakuwa sentensi.Hata kwa upande wa semantiki wa chini wa vijenzi kujenga ule wa juu zaidi.

Uhamisho ni sifa ya kipekee ya lugha za binadamu.Mwanadamu anaweza kuongea Jambo ambalo halipo machoni mwao.K.m kuongelea tukio,watu au kitendo kilichopita au kile kinachoweza kutokea.

Uzalishaji pia hupatikana katika lugha za wanadamu kwani wazungumzaji waweza kuongeza sentensi, vishazi na hata visawe kwa kutumia mfumo wa maneno ambao haujawahi kutolewa na mtu mwingine yeyote duniani.Bora tu aweze kujieleza kwa njia atakayo yeye na hadhira imuelewe.

#Chuo kikuu cha Huria,2005, Tanzania.

Published by botieno835

Am a student of kiswahili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EmmatheMadeupMom

Mindfulness. Mental Health. Motherhood.

Lead Me The Way

Inspiring. Encouraging. Empowering.

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

TIMU MAFANIKIO

Japhet Simon

swahilimax

blogu hii inahusu mawanda mapana ya maswala ibuka katika lugha ya Kiswahili na fani zake. Kimsingi, swahilimax hushughulikia mchipuko wa mambo muhimu kwa utendeti , tafsiri za istilahi zinazotumika katika maisha ya kila siku kwenye vyombo vya habari, kanisani, nyumbani, sokoni na kwenye taasisi za elimu.

swahilimedia

Siasa,Michezo,Burudani,Udaku,Muziki na Video Mpya kwa Lugha ya kiswahili

ASHIKI WA KISWAHILI

Ashiki wa Kiswahili

Info - Kenya

Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Love, mapenzi, Afya, Mazoezi ya mwili, Pesa, Elimu, Christianity, Ukristo, Money, Sleep, Fitness, politics, Biashara,health, Kiswahili, lugha, english, Sheng, Nairobi, Dar el salaam

WordAds

High quality ads for WordPress

MBUKUZI

House of informations

kiswahiliashirafu

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

The Atavist Magazine

Uhondo wa lugha ya Kiswahili

Longreads

The best longform stories on the web

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: